Service

Vår serviceverksamhet består av en modern verkstad samt fyra servicebilar.
Vi tillhandahåller reservdelar till de flesta truckmärken på marknaden.
Vår styrka är ett stort kontaktnät med välkända leverantörer, vår kvalitetsservice och vår mångåriga erfarenhet inom den svenska truckmarknaden.

Truckunderhåll

1 Tycker ni att ert underhåll av truckar samt andra lastmaskiner blivit för dyrt?
2 Olika leverantörer av underhåll?
3 Dålig tillgänglighet på era maskiner?

Kontakta oss

Vänta inte på att maskinen går sönder. Satsa istället på förebyggande underhåll. Det lönar sig! Vi hjälper dig med att lägga upp ett underhållsschema för maskinerna som är anpassad till maskinens ålder och arbetsuppgifter.

Självklart gör vi en kostnadsfri översyn först!

Förebyggandeunderhåll

Förebyggande vård (inspektionservice) skall, enligt Svensk Standard SS-3458. Alla truckar underkastas varje år det antal inspektioner tillverkaren rekommenderar för respektive trucks driftförhållande.

Matfors Truckservice förebyggande vård är uppbyggd enligt följande rekommendationer:

Inspektionsintervaller 200 - 250 timmar beroende av miljö och driftförhållande. Dock max 250 timmars drifttid mellan servicetillfällen och minst EN inspektion/år.

GT=Gaffeltest: Skall göras en gång/år enligt SS ISO/TR 5057, för maskiner med lyfthöjd över 0,5 meter.

Inspektion: S-service varvas med L-service, för eltruckar.
Inspektion: S-service var 1000 timmar, L-service var 250 timmar, för motviktstruckar.

S-service = trucken inspekteras ur såväl skydds- som driftsäkerhet.
L-service = trucken inspekteras ur driftsäkerhet.


Efter varje utförd service upprättas ett protokollen med bedömning av statusen samt om det finns akut behov av reparation.

Att underhålla Er truckpark är ett stort nöje för oss. Vi tar "hand" om samtliga märken.

Skicka ett mail till oss.

Lagen säger: "Regelbundet underhåll" Arbetsmiljölagen kap. 3, 2 §, Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.